Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Haberler
MEVZUAT HABERLER
İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ...
Uzaktan Çalışma Kapsamının Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlandı
Kısa Çalışma Süresi Uzatıldı
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020)
Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki
Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %10 olarak belirlendi.
TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler
2018 Ocak sirkülerlerimiz yayınlandı..
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki

2019 yılına ait Yevmiye Defteri’nin kapanış tasdikinin “30 Haziran 2020” tarihine kadar noterlere yaptırılması gerekmektedir. TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez. 1 No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile VUK 397 No’lu Genel Tebliği uyarınca, 2019 yılında E-Fatura kullanma mecburiyeti kapsamına alınan ve 2019 takvim yılı defterlerini elektronik defter olarak tutanların Yevmiye Defterleri kapanışı için noter tasdik işlemi zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, berat almak ve bunları istenildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,