Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2020 2021 2022 2023 2024


2024/27 Sirküler/Mali Tatil Uygulaması Hakkında

03-07-2024


2024/26 Sirküler/Elektronik Defter Uygulamasında Bazı Değişiklikler Yapıldı

27-05-2024


2024/25 Sirküler/Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

27-05-2024


2024/24 Sirküler/ Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süresi Hakkında

16-05-2024


2024/23 Sirküler/ Yıllık İşletme Cetveli'nin 30.04.2024 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

30-04-2024


2024/22 Sirküler/ 2024 /1. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır

30-04-2024


2024/21 Sirküler/Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin Tebliğ

29-04-2024


2024/20 Sirküler/ Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

26-04-2024


2024/19 Sirküler/ Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değiştirildi

08-04-2024


2024/18 Sirküler/ Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri

08-04-2024


2024/17 Sirküler/ 166 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

29-03-2024


2024/16 Sirküler/ TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Uygulamasına Bazı İstisnalar Getirildi

29-02-2024


2024/15 Sirküler/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Yayımlanan VUK Sirküleri

21-02-2024


2024/14 Sirküler/ 50 Seri No'lu KDV Genel Tebliği

14-02-2024


2024/13 Sirküler/Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

12-02-2024


2024/12 Sirküler/Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

30-01-2024


2024/11 Sirküler/Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

22-01-2024


2024/10 Sirküler/Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

10-01-2024


2024/09 Sirküler/KDV-2 Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

08-01-2024


2024/08 Sirküler/Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı

05-01-2024


2024/07 Sirküler/2024 Yılında VİV Vergi Tarifesi

05-01-2024


2024/06 Sirküler/2024 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı

05-01-2024


2024/05 Sirküler/2024 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları Açıklandı

05-01-2024


2024/04 Sirküler/Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

04-01-2024


2024/03 Sirküler/VUK Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Cezalar

04-01-2024


2024/02 Sirküler/Gelir VK Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler

04-01-2024


2024/01 Sirküler/Ücret ve Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Tarife-2024

04-01-2024