Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2020 2021 2022 2023 2024


2023/61 Sirküler/TGB ve Ar-Ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranları Belirlendi

29-12-2023


2023/60 Sirküler/7491 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

28-12-2023


2023/59 Sirküler/S.Güv. Primine Esas Kazançların 2024 Yılında Uygulanacak Alt ve Üst Sınırları

28-12-2023


2023/58 Sirküler/2024 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

28-12-2023


2023/57 Sirküler/KDV'nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İstisna

28-12-2023


2023/56 Sirküleririşim Sermayesi Fonuna İlişkin Tutar ve Oranlar Güncellendi

19-12-2023


2023/55 Sirküler/Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran %41,75 Olarak Belirlendi

01-12-2023


2023/54 Sirküler/Anonim ve Limited Şirketler İçin Asgari Sermaye Tutarı Artırıldı

30-11-2023


2023/53 Sirküler/Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve Yüklenme Süresi Uzatıldı

29-11-2023


2023/52 Sirküler/2023 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Açıklandı

27-11-2023


2023/51 Sirküler/İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Kapsamında Ödenen KDV

27-11-2023


2023/50 Sirküler/Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

24-11-2023


2023/49 Sirküler/Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

10-11-2023


2023/48 Sirküler/Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Hakkında

10-11-2023


2023/47 Sirküler/Dijital Vergi Dairesi Açıldı

09-10-2023


2023/46 Sirküler/Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran %31,75 Olarak Belirlendi

28-09-2023


2023/45 Sirküler/7 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Tebliği

07-09-2023


2023/44 Sirküler/Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran %26,75 Olarak Belirlendi

04-09-2023


2023/43 Sirküler/Yeni Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

15-07-2023


2023/42 Sirküler/Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

10-07-2023


2023/41 Sirküler/Maktu Harç Tutarları Artırıldı

07-07-2023


2023/40 Sirküler/KDV Oranları Hakkında Karar Yayımlandı

07-07-2023


2023/39 Sirküler/Stopaj Oranları Hakkında Karar Yayımlandı

03-07-2023


2023/38 Sirküler/TCMB Döviz Bildirim Yükümlülüğü

03-07-2023


2023/37 Sirküler/Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran %16,75 Olarak Belirlendi

26-06-2023


2023/36 Sirküler/2023 Yılı Mali Tatil Uygulaması

26-06-2023


2023/35 Sirküler/Asgari Ücret ve SSK Taban-Tavanı

20-06-2023


2023/34 Sirküler/2022 Yılı Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı

09-06-2023


2023/33 Sirküler/Elektronik Defter Süre Uzatımı Hakkında

29-05-2023


2023/32 Sirküler/7440 Sayılı Kanun Süre Uzatımı

26-05-2023


2023/31 Sirküler/Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

16-05-2023


2023/30 Sirküler/Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi Hakkında

01-05-2023


2023/29 Sirküler/Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında

25-04-2023


2023/28 Sirküler/Ek Kurumlar Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

24-04-2023


2023/27 Sirküler/46 No'lu KDV Tebliği Yayımlandı

04-04-2023


2023/26 Sirküler/Beyan Sürelerinin Uzatılması Hakkında

31-03-2023


2023/25 Sirküler/Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Hakkında

27-03-2023


2023/24 Sirküler/TCMB Bildirim Yükümlülüğü

27-03-2023


2023/23 Sirküler/7440 Sayılı Kanun 2 Nolu Tebliği

27-03-2023


2023/22 Sirküler/7440 Sayılı Kanun Tebliği Yayımlandı

27-03-2023


2023/21 Sirküler/7440 Sayılı Kanun-5

13-03-2023


2023/20 Sirküler/7440 Sayılı Kanun-4

13-03-2023


2023/19 Sirküler/7440 Sayılı Kanun-3

13-03-2023


2023/18 Sirküler/7440 Sayılı Kanun-2

13-03-2023


2023/17 Sirküler/7440 Sayılı Kanun-1

13-03-2023


2023/16 Sirküler/Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayınlandı

16-02-2023


2023/15 Sirküler/Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında GİB Duyurusu

10-02-2023


2023/14 Sirküler/Deprem Bölgesinde Bulunan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

08-02-2023


2023/13 Sirküler/2023 Yılı E-Defter Yükleme Tercihi İçin Son Tarih

31-01-2023


2023/12 Sirküler/31.12.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralara Uygulanacak KKM İstisnası

26-01-2023


2023/11 Sirküler/Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması

18-01-2023


2023/10 Sirküler/Yeniden Belirlenen Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

13-01-2023


2023/09 Sirküler/İlave Destek Sağlanacak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine İlişkin Karar Yayımlandı

11-01-2023


2023/08 Sirküler/Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları

05-01-2023


2023/07 Sirküler/322 No'lu Tebliğ

04-01-2023


2023/06 Sirküler/VUK'a Göre Uygulanacak 2023 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar

04-01-2023


2023/05 Sirküler/Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

03-01-2023


2023/04 Sirküler/2023 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri

03-01-2023


2023/03 Sirküler/2023 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

02-01-2023


2023/02 Sirküler/2023 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi

02-01-2023


2023/01 Sirküler/2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

02-01-2023