Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2020 2021 2022 2023 2024


2020/90 Sirküler/İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2021 Yılında Uygulanacak İade Sınırı

30-12-2020


2020/89 Sirküler/2021 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarla

30-12-2020


2020/88 Sirküler/2021 yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları Açıklandı

30-12-2020


2020/87 Sirküler/7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Ta

30-12-2020


2020/86 Sirküler/VUK Kapsamında 2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları ile

29-12-2020


2020/85 Sirküler/Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2021 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler A

29-12-2020


2020/84 Sirküler/2021 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

29-12-2020


2020/83 Sirküler/Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2021 Yılında Uygulanacak Alt ve Üst Sınırl

28-12-2020


2020/82 Sirküler/2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi

28-12-2020


2020/81 Sirküler/2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

28-12-2020


2020/80 Sirküler/Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2020 Tarihine Uz

24-12-2020


2020/79 Sirküler/İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı

24-12-2020


2020/78 Sirküler/Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması ve Covid-19 Aşılarının Tesl

24-12-2020


2020/77 Sirküler/Kısa Çalışma Uygulamasında Süreler Uzatıldı

24-12-2020


2020/76 Sirküler/Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

24-12-2020


2020/75 Sirküler/İşverenlere, Covid-19 Nedeniyle 31.12.2020 Tarihine Kadar Yeniden Kısa Çalışma Başv

01-12-2020


2020/74 Sirküler/Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı

01-12-2020


2020/73 Sirküler/Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

27-11-2020


2020/72 Sirküler/7256 Sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Kanunun

19-11-2020


2020/71 Sirküler/7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikli

17-11-2020


2020/70 Sirküler/E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Sakl

09-11-2020


2020/69 Sirküler/İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin

02-11-2020


2020/68 Sirküler/Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulaması Tüm Sektörler İçin 2

27-10-2020


2020/67 Sirküler/Mükellefiyet Kaydının Terkin Edilmesine İlişkin 520 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel T

12-10-2020


2020/66 Sirküler/Uzaktan Çalışma Kapsamının Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlandı

06-10-2020


2020/65 Sirküler/Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'ye Düşürüldü

01-10-2020


2020/64 Sirküler/Tevkifat Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü.

01-10-2020


2020/63 Sirküler/Kar Dağıtım Kısıtlamasının Uygulama Süresi Yıl Sonuna Uzatıldı

21-09-2020


2020/62 Sirküler/Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı

04-09-2020


2020/61 Sirküler/Transfer Fiyatlandırması Hükümleri Kapsamında Hazırlanması Gereken “Ülke Bazlı Rapo

01-09-2020


2020/60 Sirküler/ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

31-08-2020


2020/59 Sirküler/Kısa Çalışma Süresi Uzatıldı

31-08-2020


2020/58 Sirküler/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

20-08-2020


2020/57 Sirküler/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Genel Hatırlatmalar

12-08-2020


2020/56 Sirküler/İzaha Davet Uygulamasının Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi

04-08-2020


2020/55 Sirküler/Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Uygulamaları 1 Ay Uzatıldı

04-08-2020


2020/54 Sirküler/Gayrimenkul Kiralamalarındaki Vergi Tevkifatı Oranı 2020 yılı Sonuna Kadar % 10’a D

04-08-2020


2020/53 Sirküler/2020 Yılı Sonuna Kadar Geçerli Olmak Üzere Bazı Hizmetlerde KDV Oranı % 8 ve % 1'e

04-08-2020


2020/52 Sirküler/Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020)

06-07-2020


2020/51 Sirküler/GEKAP Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yeni Düzenlemeler Yapıldı

30-06-2020


2020/50 Sirküler/Kısa Çalışma Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süresi Bir Ay Uzatıldı

30-06-2020


2020/49 Sirküler/Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki

26-06-2020


2020/48 Sirküler/Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %10 olarak

15-06-2020


2020/47 Sirküler/Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratl

29-05-2020


2020/46 Sirküler/Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Geçerli Olan İndirimin Şartlarında 7194 sayılı Kanu

27-05-2020


2020/45 Sirküler/7194 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıkla

27-05-2020


2020/44 Sirküler/Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'den Yüzde 1'e Çıkarıldı

27-05-2020


2020/43 Sirküler/2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

13-05-2020


2020/42 Sirküler/2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzat

22-04-2020


2020/41 Sirküler/2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme S

21-04-2020


2020/40 Sirküler/e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

21-04-2020


2020/39 Sirküler/Ücretsiz İzne Çıkarılan Çalışanlar için "28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.)

21-04-2020


2020/38 Sirküler/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

17-04-2020


2020/37 Sirküler/7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında

17-04-2020


2020/36 Sirküler/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/7/2020 Tarihi

04-04-2020


2020/35 Sirküler/Mücbir Sebep Kapsamında SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı

03-04-2020


2020/34 Sirküler/Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri Uzatıldı

01-04-2020


2020/33 Sirküler/Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

30-03-2020


2020/32 Sirküler/Faaliyet Kodu İtibariyle Mücbir Sebep Durumu Sorgulama Ekranı Açıldı

30-03-2020


2020/31 Sirküler/7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı

26-03-2020


2020/30 Sirküler/Mücbir Sebep Kapsamında Beyanname Verme Süreleri Uzatılan Mükelleflere İlişkin 518

25-03-2020


2020/29 Sirküler/Mücbir Sebep Kapsamında Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılacak

24-03-2020


2020/28 Sirküler/KDV Beyannamesi, "Form Ba-Bs" Bildirimleri ve e-Defter Berat Süreleri Uzatıldı

24-03-2020


2020/27 Sirküler/Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranı 01.04.2020-30.06.2020 Döne

23-03-2020


2020/26 Sirküler/TEYDEB Rapor Gönderim Süresi 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı

23-03-2020


2020/25 Sirküler/GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında 6 Aylık, Takip Eden Yıllar için 3 Aylık Olarak Veril

23-03-2020


2020/24 Sirküler/Kısa Çalışma Ödeneği ve Elektronik Başvurulara İlişkin Açıklamalar

23-03-2020


2020/23 Sirküler/Dijital Hizmet Vergisi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

20-03-2020


2020/22 Sirküler/Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama

19-03-2020


2020/21 Sirküler/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17-03-2020


2020/20 Sirküler/Bazı Teslimlerde Uygulanan KDV Tevkifat Oranları Değiştirildi

04-03-2020


2020/19 Sirküler/E-İrsaliye Uygulama Klavuzu Yayımlandı

02-03-2020


2020/18 Sirküler/Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

02-03-2020


2020/17 Sirküler/Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişikli

26-02-2020


2020/16 Sirküler/Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

21-02-2020


2020/15 Sirküler/Değerli Konut Vergisi" Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

21-02-2020


2020/14 Sirküler/E-Defter Bilgilendirme Duyurusu-GİB

18-02-2020


2020/13 Sirküler/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/3/2020 Tarihi

10-02-2020


2020/12 Sirküler/E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İl

17-01-2020


2020/11 Sirküler/01.01.2020-30.06.2020 Dönemi Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Ço

07-01-2020


2020/10 Sirküler/01.01.2020-30.06.2020 Dönemi Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Ço

07-01-2020


2020/09 Sirküler/2020 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi.

02-01-2020


2020/08 Sirküler/İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı.

02-01-2020


2020/07 Sirküler/2020 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.

02-01-2020


2020/06 Sirküler/Vergisel Düzenlemelere İlişkin Bazı Süreler Uzatıldı

02-01-2020


2020/05 Sirküler/Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,6 Olarak Belirlenmiştir.

02-01-2020


2020/04 Sirküler/2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları

02-01-2020


2020/03 Sirküler/Vergi Usul Kanunu Kapsamında 2020 Yılında Uygulanacak Parasal Büyüklükler ve Cezala

02-01-2020


2020/02 Sirküler/Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2020 Yılında Uygulanacak Parasal Büyüklükler

02-01-2020


2020/01 Sirküler/2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

02-01-2020