Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2020 2021 2022 2023 2024


2021/66 Sirküler/Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla

30-12-2021


2021/65 Sirküler/Kur Korumalı Vadeli Mevduat

28-12-2021


2021/64 Sirküler/2022 Yılında Veraset ve İntikal

28-12-2021


2021/63 Sirküler/2022 Yılında Uygulanacak Maktu

27-12-2021


2021/62 Sirküler/2022 Yılında Değerli Konut Vergis

27-12-2021


2021/61 Sirküler/Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet

27-12-2021


2021/60 Sirküler/VUK Kapsamında 2022 Yılında Uygulanacak

24-12-2021


2021/59 Sirküler/Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2022 yılında

24-12-2021


2021/58 Sirküler/2022 Yılında Elde Edilen Ücret ve Ücret Dışındaki

24-12-2021


2021/57 Sirküler/2022 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç

24-12-2021


2021/56 Sirküler/Dağıtılan Kâr Payları Üzerinden Yapılan Tevkifatın

22-12-2021


2021/55 Sirküler/SGK e-Tebligat Başvuru Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı

13-12-2021


2021/54 Sirküler/SGK e-Tebligat Sistemi Başvuru Ekranı Açıldı

13-12-2021


2021/53 Sirküler/Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı

29-11-2021


2021/52 Sirküler/İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

27-10-2021


2021/51 Sirküler/7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda

26-10-2021


2021/50 Sirküler/İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

07-10-2021


2021/49 Sirküler/İndirimli Stopaj ve KDV Oranlarının Uygulama Süresi Hakkında

01-10-2021


2021/48 Sirküler/Covid-19 Tedbirleri Hakkında Çalışanların Bilgilendirilmesi

09-09-2021


2021/47 Sirküler/İş Yerlerinde Çalışanlardan PCR Testi İstenebilecek

09-09-2021


2021/46 Sirküler/Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

27-08-2021


2021/45 Sirküler/Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı

30-07-2021


2021/44 Sirküler/Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 30/09/2021 T

30-07-2021


2021/43 Sirküler/Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı

30-07-2021


2021/42 Sirküler/Aktife Kayıtlı Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden

16-07-2021


2021/41 Sirküler/Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini

13-07-2021


2021/40 Sirküler/Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Veri

09-07-2021


2021/39 Sirküler/01.07.2021-31.12.2021 Dönemi Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Ço

07-07-2021


2021/38 Sirküler/Varlık Barışında Süreler Uzatıldı

30-06-2021


2021/37 Sirküler/Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıl

22-06-2021


2021/36 Sirküler/Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği

15-06-2021


2021/35 Sirküler/Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (S

10-06-2021


2021/34 Sirküler/7326 Sayılı Kanun’un, Aktife Kayıtlı Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisad

10-06-2021


2021/33 Sirküler/7326 Sayılı Kanun’un “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi”yle İlgili Hükümleri

10-06-2021


2021/32 Sirküler/7326 Sayılı Kanun’un “Matrah ve Vergi Artırımı”yla İlgili Düzenlemeleri

10-06-2021


2021/31 Sirküler/7326 Sayılı Kanun’un “Vergi Alacaklarının Yapılandırılması” ve “İnceleme Aşamasında

10-06-2021


2021/30 Sirküler/Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/07/2021 Tarihine Uz

02-06-2021


2021/29 Sirküler/Bazı Hizmetlerde Uygulanan KDV Oran İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine K

02-06-2021


2021/28 Sirküler/Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratl

27-05-2021


2021/27 Sirküler/Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

25-05-2021


2021/26 Sirküler/Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

03-05-2021


2021/25 Sirküler/Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamasının Süresi Uzatıldı

30-04-2021


2021/23 Sirküler/Vergi Usul Kanunu’nda Değişiklikler İçeren 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı

30-04-2021


2021/22 Sirküler/Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı

24-04-2021


2021/21 Sirküler/Bazı Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri ile "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Veri

24-04-2021


2021/20 Sirküler/Kurumlar Vergisi Oranını Artıran ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7316 Sayılı Ka

22-04-2021


2021/19 Sirküler/Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/5/2021 Tarihine Uzatıldı

01-04-2021


2021/18 Sirküler/VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır

12-03-2021


2021/17 Sirküler/Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

16-02-2021


2021/16 Sirküler/Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

11-02-2021


2021/15 Sirküler/Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin 509 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğinde

11-02-2021


2021/14 Sirküler/Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında 2020 yılı için FOB Bedeli Üzerinden Belirlenen Y

11-02-2021


2021/13 Sirküler/Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı %3’ten %5’e

04-02-2021


2021/12 Sirküler/Finansman Gider Kısıtlaması Oranı %10 Olarak Belirlendi

04-02-2021


2021/11 Sirküler/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik Faal

04-02-2021


2021/10 Sirküler/Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler Hakkında Bilgilendirme

01-02-2021


2021/09 Sirküler/Elektronik Belgelerin Ba-Bs Formlarında Bildirilmesi Uygulamasına 2021/Temmuz Ayınd

25-01-2021


2021/08 Sirküler/Koronavirüs (COVID-19) Salgınına İlişkin Olarak Faaliyetleri Tamamen Durdurulan vey

25-01-2021


2021/07 Sirküler/Temmuz-Aralık 2020 Dönemini Kapsayan GEKAP Beyannameleri 1 Şubat 2021 Tarihine Kada

18-01-2021


2021/06 Sirküler/Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İliş

18-01-2021


2021/05 Sirküler/Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

15-01-2021


2021/04 Sirküler/Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2021-30.0

07-01-2021


2021/03 Sirküler/Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlendi (1/1/2021-30/6/2021)

07-01-2021


2021/02 Sirküler/Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Çerçevesinde Uzaktan Çalışma Kapsamı Uzatıldı

06-01-2021


2021/01 Sirküler/2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Hesabında Kullanılacak Konut Vergi Değerlerinin Alt

04-01-2021