Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Muhasebe Hizmetleri
Denetim Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Diğer Hizmetler
HİZMETLERİMİZ / Muhasebe Hizmetleri:
a. Muhasebe ve Defter Tutma Hizmetleri

 • Firmaların muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata ve Tek Düzen Hesap Planı'na göre yapılması,
 • Muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması,
 • Sabit kıymetlerin mevzuata uygun olarak kaydedilmesi, sayımı, raporlanması ve amortisman hesaplamaları,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,
 • Aylık BA-BS mutabakatlarının yapılması ve hazırlanması,
 • Aylık, üçer aylık, yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması,
 • Firmaların yasal mevzuata ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun mali tablolarının (bilanço,gelir tablosu vb) hazırlanması,
 • Yasal defterlerin bastırılması, noter açılış ve kapanış onaylarının yaptırılması,
 • Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik hizmetleri.

  b. Bordro Hizmetleri

 • Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrol edilmesi,
 • İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması,
 • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması,
 • SGK Bildirgelerinin hazırlanarak tahakkuklarının alınması,
 • Aylık bordro icmallerinin ve raporlarının düzenlenmesi,
 • Aylık bordro giderlerinin muhasebe kayıtlarının şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun şekilde hazırlanması,
 • Merkez işyeri, depo, imalathane, şubeye ilişkin SGK ve İşkur açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • İş-Kur bildirimlerinin yapılması,
 • SGK ve yasal mevzuat konularında müşavirlik hizmetleri.

  c. Outsourcing (Yönetim Destek) Hizmetleri

 • Muhasebe ve defter tutma hizmetleri,
 • Bordro hizmetleri,
 • Beyanname düzenleme ve gönderim hizmetleri,
 • Raporlama hizmetleri,
 • Geçici eleman temin hizmetleri,
 • Denetim sürecinde talep edilen dataların denetçilere sunulması konusunda destek olunması.

  d. Beyanname Düzenleme ve Gönderim Hizmetleri

 • Tüm vergi beyannamelerinin yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması,
 • Beyannamelerin elektronik bildiriminin yapılması,
 • Verilmesi gereken diğer raporların (BA-BS, Kesin Mizan vb) hazırlanması ve elektronik bildiriminin yapılması,
 • Beyanname ve bildirimlerin kontrollerinin yapılması.