Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Muhasebe Hizmetleri
Denetim Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Diğer Hizmetler
HİZMETLERİMİZ / Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri

 • Mali danışmanlık hizmetleri,
 • Kanun ile uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi,
 • Muhasebe uygulama ve esasları konusunda şirket içi eğitim hizmetlerinin verilmesi,
 • Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,
 • Dönemsel olarak mali tablolarının oluşturularak raporlanması,
 • Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar,
 • Yıllık beyannamelerin hazırlanması,
 • Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,
 • Serbest Bölge uygulamaları,
 • Yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatı uygulamaları,
 • Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet uygulamaları,
 • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
 • Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar.