Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Muhasebe Hizmetleri
Denetim Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Diğer Hizmetler
HİZMETLERİMİZ / Diğer Hizmetler
Diğer Hizmetler

a. Şirket Kuruluş İşlemleri

 • Yurt dışında iş yapmak isteyen kişilerle kurumların yurtdışındaki şirket kuruluşları ve danışmanlık hizmetleri,
 • Yurt içinde iş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerle kurumların şirket kuruluşları ve danışmanlık hizmetleri

  b. Yabancı Uyruklu Yatırımcılar İçin Verilen Hizmetler

 • İkamet tezkeresi başvuruları, takibi ve temini işlemleri,
 • Çalışma izni alınması işlemleri,
 • Yabancı sermaye izni alınması işlemleri,
 • İrtibat bürolarının kurulması ve işletilmesi ile ilgili izinlerin alınması işlemleri.

  c. Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Kapasite Raporu Takibi ve Temini İşlemleri

  d. Şirket Anasözleşme, Adres, Nevi Değişiklikleri ve Hisse Devir İşlemleri

  e. Denetçilik ve Bilirkişilik Hizmetleri

  f. Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri

  g. İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri