three Temel YMM LTD
    
Home | About us | Management | Our Services | Circulars | Human Resources | Contact | Türkçe

NEWS (Turkish)
2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Çerçevesinde Uzaktan Çalışma Kapsamı Uzatıldı

İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ...

Uzaktan Çalışma Kapsamının Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlandı

Kısa Çalışma Süresi Uzatıldı

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020)

Yevmiye Defteri Kapanış TasdikiCIRCULARS (Turkish)
2024/19 Sirküler/ Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değiştirildi

2024/18 Sirküler/ Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri

2024/17 Sirküler/ 166 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

2024/16 Sirküler/ TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Uygulamasına Bazı İstisnalar Getirildi

2024/15 Sirküler/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Yayımlanan VUK Sirküleri

2024/14 Sirküler/ 50 Seri No'lu KDV Genel Tebliği

2024/13 Sirküler/Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

2024/12 Sirküler/Karar Defterlerinin Kapanış TasdikleriLINKS
ABOUT US
“Temel Certified Public Accountancy, Inc.”, founded in 2005, by five experienced Certified Public Accountants has established its corporate identity thanks to wide experiences provided by its partners.

“Temel Certified Public Accountancy, Inc.” has been successfully serving its elite customers with two Certified Public Accountants and a staff expert in the subject. Our company works with only so many companies that would allow it to provide highest quality of service, with its highly experienced and knowledgeable staff raised with corporate culture.

Our service mentality is based on “Disciplined Work and High Quality Service”. We believe that effective communication with right people at the right time is required to produce fundamental solutions. Therefore, our main objective is to generate fundamental solutions for your financial, commercial and administrative problems, in line with our service principles.