Home | About us | Management | Our Services | Circulars | Human Resources | Contact | Türkçe

NEWS (Turkish)
MEVZUAT HABERLER
İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ...
Uzaktan Çalışma Kapsamının Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlandı
Kısa Çalışma Süresi Uzatıldı
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020)
Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki
Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %10 olarak belirlendi.
TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler
2018 Ocak sirkülerlerimiz yayınlandı..
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %10 olarak belirlendi.

T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’in Resmî Gazete’de yayımlandığı 13 Haziran 2020 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında (senette veya vadeli çekte faiz oranı belirtilmemiş ise) yıllık %10 oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,