Home | About us | Management | Our Services | Circulars | Human Resources | Contact | Türkçe

NEWS (Turkish)
MEVZUAT HABERLER
İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ...
Uzaktan Çalışma Kapsamının Uzatılması Hakkında Duyuru Yayınlandı
Kısa Çalışma Süresi Uzatıldı
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020)
Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki
Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %10 olarak belirlendi.
TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler
2018 Ocak sirkülerlerimiz yayınlandı..
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020)

01.07.2020-31.12.2020 dönemi için geçerli olan memur maaş katsayıları dikkate alınarak hesaplanan ve aynı dönemde geçerli olan;

 - Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 7.117,17 TL, 

- Gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 77,23 TL ve diğerleri için 38,62 TL’dir. 

Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla,